Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych

W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2022 roku w ramach zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Wniosek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie został rozpatrzony pozytywnie i nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w kwocie 11000,00 złotych.

Kwota ta pozwoli nam uzupełnić i powiększyć biblioteczny księgozbiór o nowości wydawnicze zarówno w Bibliotece Głównej jak i Filiach bibliotecznych w Grzymiszewie i w Piętnie.

Skip to content