„Motanki, żadanice…Warsztaty wykonywania lalek-amuletów”

W dniu 28 lipca br. odbyły się już ostanie warsztaty przygotowane dla dzieci. Tym razem zajęcia były poświęcone starosłowiańskiej tradycji wykonywania lalek mocy. Po teoretycznym wstępie uczestnicy warsztatów przystąpili do samodzielnego wykonywania lalek.
Poniżej przedstawiamy efekty ich pracy
Zajęcia dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie.
Skip to content