Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie została beneficjentem jednego z kierunków interwencji
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, w ramach której złożyła wniosek pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Smaszewie na potrzeby utworzenia Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Mamy już pierwsze wstępne wizualizacje

 

 

Koszt zadania ogółem wynosi 2 781 300 zł.

Koszt dofinansowania ogółem wynosi 2 250 000 zł.

Zadanie „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Smaszewie na potrzeby utworzenia Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowane jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, Umowa Nr 12/3/2024/NPRCz/IB/IK z dnia 19 lutego 20204 r.

 

 

Skip to content