O bibliotece

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie została założona w 1946 roku. Księgozbiór biblioteki stanowiły dary od mieszkańców miasta, liczył on wówczas 800 woluminów. Do biblioteki należało początkowo 60 czytelników.

 • Wypożyczaniem książek zajmowała się pracownica Miejskiej Rady Narodowej (MRN), Anna Szymczak. Kierownikiem biblioteki w roku 1952 została Helena Szymczak, która upowszechniała czytelnictwo wśród mieszkańców Tuliszkowa do roku 1977, do chwili śmierci.

 • Od 1 lutego 1976 roku obowiązki kierowania placówką przejęła Danuta Jesiołkiewicz, która sprawowała funkcję dyrektora do 2011 roku. Po niej obowiązki dyrektora pełniła Halina Lędzka, a następnie od 1 lutego 2012 do 31 stycznia 2022 r. dyrektorem była Renata Chorążewska.

 • Aktualnie od 1 lutego 2022 roku nowym dyrektorem jest Małgorzata Ast.

 • W początkowym okresie biblioteka miała swoją siedzibę  w lokalu biurowym MRN. 23 II 1952 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zdecydowało  o przeniesieniu siedziby biblioteki do lokalu wynajętego od Wincentego Piwońskiego. W tymże lokalu o powierzchni 48m2 funkcjonowała ona do roku 1979. Pomieszczenie nie spełniało jednak warunków niezbędnych do prowadzenia działalności i wykonywania podstawowych zadań biblioteki. Dlatego też 7 lipca 1979 roku doszło do uroczystego otwarcia nowej siedziby biblioteki przy Placu Wolności 3, gdzie mieści  się ona do chwili obecnej. Wcześniej w tym miejscu swoją siedzibę miała Miejska Rada Narodowa. Podczas inauguracji referat okolicznościowy wygłosił sekretarz urzędu Bolesław Mazurek oraz dyrektor WBP w Koninie Roman Sobczak. Po wysłuchaniu wystąpień nastąpiło zwiedzanie biblioteki oraz spotkanie z pisarzem Czesławem Michniakiem. Uroczystość uświetnił występ kapeli podwórkowej przy Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie. Nowy lokal o powierzchni 120 m2 składał się z wypożyczalni, czytelni oraz pomieszczenia magazynowego. W czytelni znajdowało się 5 stolików, przy których mogło korzystać  ze zbiorów 20 czytelników.

 • Obecnie pod patronatem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie działają dwie filie biblioteczne: w Grzymiszewie i Piętnie.

 • Do 1985 r. działała także filia biblioteczna  w Tarnowej.

 • Każda z placówek obsługiwała punkty biblioteczne, których było 15. Funkcjonowały one w każdej wsi sołeckiej i były prowadzone przez osoby prywatne w ich domach. Książki w punktach wymieniane były raz na kwartał. Punkty biblioteczne ostatecznie zlikwidowano w roku 1989.

 • Filia Biblioteczna w Piętnie mieści się w budynku OSP. Do końca października 2014 roku filia zajmowała niewielkie pomieszczenie o powierzchni 36 m2.  Od listopada 2014 r., od kiedy filia w Piętnie przejęła pomieszczenie po dotychczasowym Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym na Wsi, zmienił się także charakter jej działalności oraz oferta dla okolicznych mieszkańców. Po pierwsze filia biblioteczna zyskała komputery, które umożliwiają mieszkańcom Piętna i okolic bezpłatne korzystanie z Internetu. Po drugie biblioteka stała się organizatorem różnych akcji oraz imprez kulturalnych, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

 • Filia biblioteczna w Grzymiszewie znajduje się w dawnym budynku starej szkoły, przy Placu Wolności. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, filia skupia się głównie na udostępnianiu swojego księgozbioru.

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie posiada w swoich zbiorach literaturę piękną polska i obcą dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową oraz lektury szkolne dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych. Ponadto w bibliotece znajdują się zbiory specjalne, które stanowią audiobooki, gry edukacyjne oraz filmy DVD. Od dwóch lat obsługa czytelników tuliszkowskiej biblioteki odbywa się w systemie elektronicznym; podobnie na bieżąco trwa elektroniczne opracowywanie księgozbioru.

 • Biblioteka pozyskuje swoje książki z zakupu w ramach dotacji budżetowej oraz w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” finansowanego przez Bibliotekę Narodową.

 • Zakup książek dokonywany jest także ze składek czytelników na rzecz Koła Przyjaciół Biblioteki, które zostało założone w 1979 roku  i które skupia sympatyków dobrej książki i tuliszkowskiej biblioteki. Ponadto biblioteka prenumeruje wiele czasopism o różnorodnej tematyce.

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie posiada samodzielność statutową i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez UGiM Tuliszków.

Skip to content