Warsztaty pt. „Malowanie piaskiem”

W dniach 26 i 27.07 br. dzieci uczestniczyły w kreatywnych warsztatach malowania piaskiem. Uczestnicy zajęć otrzymali szablon, który pokryli klejem, a następnie obsypali piaskiem. Tego typu zajęcia kształcą i pozwalają poczuć dzieciom smak niewinnej zabawy. Piasek towarzyszy im od najmłodszych lat, dlatego te warsztaty były cudownym powrotem do tego, co przyjemne ????
Zajęcia dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie.
Skip to content