Uwaga konkurs „Złap spis w gminie”

Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

 

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego jeden z samochodów oznaczony naklejką Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, poza miejscem stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy) i trwa od 21 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Plik ze zdjęciem, w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB, należy wysłać na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl  do 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2021 r., do godz. 24.00. Należy także dołączyć skan lub zdjęcie oświadczenia.

Organizator nagrodzi pierwszych 15 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania.

Nagrodami w Konkursie będą zestawy upominków z logo NSP 2021.

 

Regulamin konkursu:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Oświadczenie uczestnika konkursu ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Dodaj komentarz

Skip to content